EN RU
 

Kosmoso mokslo ir technologijų institutas

 

 

 
 

 

Kosmoso mokslo ir technologijų institutas (KMTI), skirtas kosmoso mokslinių tyrimų vykdymui, technologijų plėtojimui ir jų perdavimui verslo įmonėms, yra Lietuvos kosmoso asociacijos privati tyrimų organizacija, įsteigta 2010 m.

 

Šis institutas yra ypatingas tuo, kad tai bene vienintelė Lietuvos organizacija, kuri palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos universitetais – Kauno technologijų universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vilniaus universitetu – ir keliomis kosmoso srityje veikiančiomis įmonėmis, tad kuriamos ir vystomos technologijos nedelsiant yra perduodamos tolimesniam  šių technologijų įdiegimui ir naudojimui įmonėse. Galimybė sukurti inovatyvų produktą ir jį nedelsiant įvesti į vartotojų rinką yra pagrindinis Kosmoso mokslo ir technologijų instituto bruožas, išskiriantis jį iš kitų tyrimų ir pramonės institucijų Lietuvoje.

 

Organizacijos turima patirtis ypatingai priklauso nuo joje dirbančių asmenybių. Insitutas turi sukaupęs kosminių laivų inžinerijos, elektronikos, komunikacijų, aerodinamikos ir kt. sričių patirtį. Instituto darbuotojai, o taip pat didžioji dauguma KMTI Tarybos narių yra dalyvavę Europos kosmoso agentūros, NATO,  5 BP, 6 BP, 7 BP vykdomuose projektuose, arba yra  buvę Europos kosmoso, aeronautikos ir transporto projektų ekspertai.

 

Institutas  bendradarbiauja su Europos universitetais ir organizacijomis: Delfto technikos universitetas (Nyderlandai), Danijos Aalborgo universitetas, Acheno taikomųjų mokslų universitetas ir Berlyno technologijų universitetas (Vokietija), Ciuricho technologijų universtetas (Šveicarija) ir kt.  Į šiuos universitetus ir organizacijas yra rengiami dažni vizitai mokslo ir technologijų perdavimo klausimais.

 

Kosmoso mokslo ir technologijų insitutas glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos universitetais, todėl į instituto mokslo tiriamąją veiklą yra įtraukti (ir dar planuojama įtraukti) įvairių studijų pakopų studentai: bakalaurai, magistrai ir doktorantai. Tikimasi, kad šis institutas  bus puiki mokymo ir mokymosi bazė rengiant aukšto lygio kosmoso srities ir aukštųjų technologijų specialistus ir mokslininkus, kurie yra ypatingai svarbūs ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai, kuriančiai ir vykdančiai  kosmoso tyrimų programas.

 

Kosmoso mokslo ir technologijų instituto galimų veiklų spektras yra labai platus, nes daugelis jame kuriamų mokslo ir pramonės aukštųjų technologijų yra kosmoso technologijų taikymai  arba sukurtos technologijos yra taikomos,  ar galėtų būti taikomos tiesiogiai kosmose. Toks platus galimų veiklų spektras leidžia atlikti išsamius tyrimus ir sukurti galutinį realų mokslinį ar industrinį demonstracinį produktą.

 

Tikėtina, kad  veikla minimose  kosmoso ir aukštųjų technologijų srityse  paskatins Lietuvos aukštųjų technologijų įmonių kūrimąsi ir plėtrą  bei paspartins   naujos  su kosmosu susijusios  pramonės atsiradimą Lietuvoje.

 

Šiandien Kosmoso mokslo ir technologijų instituto veiklos tikslas  – sukurti  pirmąjį  nanopalydovą , skirtą moksliniams kosmoso tyrimams,  inovatyvių technologijų demonstravimui, švietimo tikslams ir mokslo populiarinimui.

 

Kosmoso mokslo ir technologijų institutas
Kodas 302564223
Kirtimų g. 33, LT-02244 Vilnius, Lietuva
a.s. LT367044060007664875, AB SEB bankas
Tel. 8 685 67977
El.p. dobr@kmti.lt
www.kmti.lt